Project DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


Deze vragen zijn door 58 mensen met DIS beantwoord.


Meerkeuzevragen


Hoeveel last heb jij in het algemeen van het hebben van DIS?


Twee derde van de mensen die de vragen beantwoordden gaf aan behoorlijk veel of heel veel last te hebben van DIS. Opvallend is dat 12% een eigen antwoord gaf. Hieronder staan twee antwoorden die werden gegeven bij ‘anders’.


“Soms kan ik er niet meer door functioneren. Soms kan ik er juist béter

door functioneren.”


“Het ene moment ben ik mij sterk bewust van de last en het andere moment ben ik daar ver vandaan. Het ene moment denk ik dat er ‘niks’ is, en het volgende moment voelt het totaal versplinterd.”

Op welk gebied ervaar jij er het meeste last van dat je DIS hebt?


Een derde van de mensen die de vragen beantwoordde gaf aan vooral last te hebben van innerlijke conflicten. Op de tweede plaats kwam identiteitsverwarring. Net als bij vraag 1 gaf een heel aantal mensen een eigen antwoord, waarbij meestal een combinatie van de antwoordopties genoemd werd. Daarnaast werden sociale contacten en§ het contrast tussen ‘de binnenkant en de buitenkant’ genoemd, daarvan staan hieronder drie voorbeelden. Achteraf gezien hadden we bij deze vraag liever de mogelijkheid gegeven om meerdere antwoorden aan te vinken.


“Ik voel me vaak anders dan anderen mis daardoor aansluiting bij niet-lotgenoten.”


“Tijdens sociale contacten, want dan komen alle problemen van het hebben van DIS samen (o.a. verwarring, innerlijke conflicten en moeite met vertrouwen).”


“Ik leef voor de buitenwereld zoals het zou moeten, maar van binnen ga ik kapot aan uiteenlopende emoties, gevoelens en gedachten.”

Open vragen


We stelden ook drie open vragen. Klik op een vraag om naar de pagina te gaan.


Hoe is het voor jou om DIS te hebben, kun je beschrijven hoe dat voelt?

Wat helpt jou of heeft jou geholpen om te gaan met het hebben van DIS?

Merken mensen in jouw directe omgeving dat je DIS hebt?


Blog van iemand met DIS


Mildheid en acceptatie

"Na een jaar of 6 viel bij mij het kwartje dat mildheid, acceptatie, voelen (in plaats van vluchten) en erkenning richting alle delen voor mij de essentie zijn."Lees het hele blog...