DIS is me

Hieronder lees je over samenwerking tijdens de projectperiode (feb '22 - jun '23). Sindsdien geeft Anne Lagemaat 'DIS is me' vorm in samenwerking met diverse vrijwilligers in verschillende samenstellingen. Om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst, heeft zij 'DIS is me' geregistreerd als eenmanszaak.

Wie zijn wij?

Welkom in de keuken...


Er zijn zoveel mensen betrokken bij het project, dat je de organisatie ervan wel kunt vergelijken met een restaurant. De dagelijkse leiding en uitvoering ligt in handen van de projectleider en het projectteam: zij ontwikkelen de recepten, staan samen in de keuken en verzorgen de bediening. Het restaurant is een zoete inval: allerlei vrijwilligers komen belangrijke klussen doen en belangstellenden komen nieuwsbrieven en flyers oppikken om te verspreiden binnen hun netwerk. Met regelmaat nodigt het team ondersteuners en adviseurs uit voor een proeverijtje aan het aanrecht. Vanuit hun perspectief en ervaring denken deze professionals mee over nieuwe recepten of de praktische kant van de organisatie. Tot slot zijn er de financiële mensen die achter de schermen blijven, maar onmisbaar zijn.

Projectteam


Tijdens de periode februari '22 - juni '23 vormt het ervaringsdeskundige projectteam samen met de projectleider de drijvende kracht achter DIS is me. De teamleden hebben allemaal dezelfde wens: om de beeldvorming rond DIS (en later ook AGDS) op een positieve manier te beïnvloeden. Vanuit het hele land komt het projectteam samen in een digitale ruimte waar kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan. Veel meer dan ‘mensen met een diagnose’ zijn dit mensen die elkaar aanvullen en versterken met hun talenten en professionele bagage. Het team vormt in al haar veelzijdigheid een eenheid.


Het is een gezamenlijke wens om zoveel mogelijk mensen met DIS/AGDS en naasten de gelegenheid te geven om aan te haken bij het project en op die manier samen te vertellen over het leven met DIS/AGDS.

Projectleider


Anne Lagemaat is begonnen met DIS is me naar aanleiding van haar eigen dissociatieve identiteitsstoornis (DIS): bijna niemand uit haar omgeving wist wat dat was. Ja, uit boeken en films, maar dat waren vaak hele rare verhalen.


Ook op LinkedIn en in de krant gaat het regelmatig over DIS, maar dan zijn vooral behandelaars en wetenschappers aan het woord. Zo ontstond het idee voor DIS is me, een project waarin mensen met DIS zélf kunnen vertellen over hun ervaringen, op een manier die past bij het privacygevoelige onderwerp. (Kijk hier haar allereerste animatie over dit idee.)


Anne is medisch secretaresse en heeft voorheen gewerkt als grafisch ontwerper en als redacteur van medische en educatieve publicaties. Daarnaast geeft ze workshops/ gastcolleges. 

Projectondersteuning


DIS is me wordt ondersteund door de Cliëntenraad van Altrecht. De cliëntenraad vindt het belangrijk in het kader van cliëntenbelangen om initiatieven te ondersteunen en op te zetten die bijdragen aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom denkt en helpt de cliëntenraad graag mee om DIS is me tot een succes te maken.

Adviseurs

Christel Kraaij


Christel is als adviseur verbonden aan DIS is me om op die manier bij te dragen aan meer bewustwording en minder stigmatisering van DIS.


Ditzelfde streeft ze na met haar publicaties en activiteiten op LinkedIn. Christel is docent en klinisch psycholoog, en sinds 2008 werkzaam bij verschillende specialistische centra gericht op de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Ze is initiatiefneemster en mede-oprichtster van Centrum voor Transitie, voor trauma-sensitieve behandeling, begeleiding en ontwikkeling. Ze geeft sinds 2015 les aan de Rinogroep over de behandeling van ernstige dissociatieve stoornissen.


Christel heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van dissociatieve stoornissen - in het bijzonder in de gevolgen van georganiseerd misbruik. 

Wieke Hensbroek


Wieke draagt het project DIS is me een warm hart toe.


Ze is beeldend therapeut in de specialistische ggz en sinds 2007 werkzaam bij verschillende expertisecentra gericht op de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.


Wieke is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met DIS en heeft veel ervaring in het werken met mensen die lijden aan de gevolgen van georganiseerd geweld.


Door middel van workshops en studiemomenten draagt ze bij aan het verspreiden van kennis over (beeldende therapie bij) complex trauma en dissociatie.

Annelies Gieling 


Annelies is betrokken bij DIS is me vanuit haar passie voor goede zorg aan mensen met complexe problematiek.


Als intaker en behandelaar heeft ze in de loop der jaren veel gewerkt met mensen met onder andere hechtings- en traumaproblematiek.


Annelies is oprichter en huidig bestuurder behandelzaken van ggz-instelling Care to Change, waar vanuit het multidisciplinaire gedachtegoed verbale en non-verbale therapie worden gecombineerd.

Mensen die kampen met complexe en dissociatieve problematiek blijken in de praktijk veel baat te hebben bij individuele lichaamsgerichte, muziek-, drama-, beeldende en/of danstherapie.

Samenwerking


Bethina Junggeburt is betrokken geraakt om ook Vlaamse mensen met DIS(/AGDS) te verwelkomen binnen het project. Ze is klinisch psycholoog, seksuoloog en psychotherapeut in Vlaanderen. Ze is verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis en heeft haar eigen psychotherapiepraktijk EFT-Waasland, waar ze zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen (en hun partners) met complex trauma en dissociatieve stoornissen. Daarnaast is Bethina mede-opleidingsverantwoordelijke in de post-universitaire opleiding Psychotrauma van BIP/VUB (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie/Vrije Universiteit Brussel).


Voor onder andere voice-over van video’s werkt DIS is me samen met Judith Bruynzeels. Zij is theatermaker, kunstenaar en ervaringsdeskundige en ontwikkelde Mijn naam is Haas, om dissociatie invoelbaar te maken. “Het onzegbare laten zien, voelen en proberen te vangen. Auditief en visueel, in voelen en in woorden. Voor iedereen die te maken heeft met mensen met trauma/dissociatieve problematiek.” mijnnaamishaas.info/


Anne van den Ouwelant van Trauma Company was betrokken bij het maken van de video’s over gefragmenteerde herinneringen (bij DIS).
www.trauma-company.nl


Met Project Speak Now werd de kaart ‘Wat helpt bij triggers?’ ontwikkeld. www.projectspeaknow.nl


Voor het verzamelen van ervaringen van mensen met DIS/AGDS en een achtergrond van transgenerationeel georganiseerd geweld (TGG) werkte DIS is me samen met Kenniscentrum TGG en Spotlight.

kenniscentrumtgg.nl / www.wijzijnspotlight.com


Daarnaast is DIS is me met een aantal kanalen te gast (geweest) in de discordserver van Trauma & Dissociatie voor mensen met DIS/AGDS/CPTSS, hulpverleners en naasten. Op de server konden mensen zonder officiële DIS-diagnose toch anoniem ervaringen delen over de projectthema’s. DIS is me en Trauma & Dissociatie zijn twee zelfstandige initiatieven die behalve deze samenwerking niet met elkaar verbonden zijn. traumaendissociatie.nl/


#ikbenOpen is tot en met september 2022 een ervaringsdeskundige werkplek geweest die mentale gezondheid in Nederland bespreekbaar maakte. De laagdrempeligheid van #ikbenOpen was voor ons een bron van inspiratie.


Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis en verzorgt voorlichting, themabijeenkomsten en andere activiteiten voor lotgenoten en naasten. Caleidoscoop stelde DIS is me onder andere in staat om donaties te ontvangen via een link op de website van Caleidoscoop. www.caleidoscoop.nl.


Andere organisaties

Het voert te ver om hier alle organisaties en (GGZ-)instellingen te benoemen die betrokken zijn geraakt bij DIS is me. Zij hebben geholpen om zoveel mogelijk mensen met DIS en hun naasten de gelegenheid te geven om bij te dragen aan het project. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de verspreiding van het projectmateriaal zodat het gebruikt kan worden in voorlichting, onderwijs en psycho-educatie over DIS.


Cliëntenraden, GGZ-instellingen, belangenorganisaties en studieverenigingen hebben aangegeven het project graag bij hun achterban onder de aandacht te brengen. Ditzelfde geldt voor een groeiende groep individuele GGZ-professionals, docenten
van hoger onderwijs, ervaringsdeskundigen, forums voor lotgenotencontact en mensen die zich via sociale media inzetten voor openheid over mental health.