Project DIS is me

DIS is me

Online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis


Over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) doen sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om het zelf te hebben?


DIS is een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma, die je leven flink overhoop kan halen en waarvoor je vaak therapie nodig hebt.


DIS is me is een online project waarin we met een team van ervaringsdeskundigen de anonieme ervaringen van mensen met DIS en naasten verzamelen en delen.

De dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Toen ik een klein kind was, maakte ik veel traumatische dingen mee en er waren geen volwassenen die me troostten of hielpen. Mijn kleine kinderhoofd kon er niet tegen: ik nam afstand van mezelf, keer op keer. Sindsdien is het kleine kind dat ik toen was, en wat ik toen meemaakte, los van mijzelf in mijn hoofd bewaard. In allemaal delen, wat mijn leven heel ingewikkeld maakt. Ik heb wat ze noemen een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). - Iemand met DIS


DIS is een complexe stoornis die ontstaat door chronisch vroegkinderlijk trauma zoals seksueel misbruik en mishandeling. Mensen met DIS ervaren fragmentatie van de identiteit in twee of meer afzonderlijke (persoonlijkheids)delen. Ze hebben veel last van allerlei dissociatieve klachten. De meeste mensen met DIS hebben daarnaast klachten passend bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS).


Lees meer in het artikel Wat is DIS? Een introductie.

Of kijk het korte filmpje DIS in een notendop.

AGDS

De diagnose andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS) heeft veel overlap met DIS, dus ook als je AGDS hebt, kun je je herkennen in de ervaringen.

Lees meer over AGDS...

Actueel

Thema TGG online

TGG-ervaringen en DIS/AGDS -

Dit thema gaat over de invloed van TGG-ervaringen op het herstelproces, wat kan helpen om erover te praten en de plaats die TGG inneemt in de huidige maatschappij. Het kan triggerend zijn om de antwoorden te lezen, vooral als je zelf (mogelijk) te maken hebt (gehad)

met TGG. Daarom kun je alleen vanuit de Inleiding op het thema doorklikken naar de antwoorden. Bekijk de Inleiding.

Extra vraag online

Extra vraag: Meervoudigheid - Vanuit eerdere inputrondes rees de vraag: ervaren mensen met DIS zichzelf als meervoudig/'wij' en speelt dat een rol in hun interactie met andere mensen? We hebben deze vraag en de antwoorden daarop ondergebracht in Thema 2: bekijk de antwoorden

Effectmeting DIS is me

Dezelfde poll, nieuw jasje


Ervaar jij steun van het project DIS is me en heb jij of heeft een naaste van jou DIS?


Laat het ons weten in twee klikken door onze poll in te vullen. Dat geeft ons een beeld van het effect van het project voor mensen met DIS en naasten.


Belangrijk: Als je deze vraag al eerder hebt beantwoord, willen we je vragen deze niet opnieuw in te vullen. Alle eerdere antwoorden zijn succesvol opgeslagen en worden meegenomen in de resultaten.


Alvast bedankt!


Wordt het formulier niet getoond? Klik hier.

Vooruitblik

Afronding projectperiode


Thema 9 is het laatste in de reeks met (hoofd)thema’s. Hierna zal alleen het thema Naasten nog belicht worden.


In juni sluiten we de huidige projectperiode af met de digitale publicatie. Daarna zullen we ons oriënteren op vervolgactiviteiten. Hoe die er ook uit zullen zien, de doelstellingen van DIS is me blijven hetzelfde.


Op de website blijft het projectmateriaal toegankelijk. We nodigen iedereen uit om daar gebruik van te maken! De publicatie wordt op dit moment bovendien vertaald naar het Engels. 


Je kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van eventuele vervolgactiviteiten, nieuwe thema's en gelegenheden om je ervaringen te delen:

  • Volg DIS is me op LinkedIn
  • Schrijf je in op de nieuwsbrief (onderaan deze webpagina)
  • Schrijf je in om een seintje te krijgen over het Engelse projectmateriaal.

Het project DIS is me

Kijk hiernaast het filmpje over het doel van DIS is me.


In de media wordt regelmatig een stereotiep of negatief beeld geschetst van DIS en voor veel mensen is dat het enige wat ze erover weten.


Met het online project DIS is me willen we aan de hand van een aantal thema's een realistischer beeld schetsen van het leven met DIS. Dit doen we op basis van de anonieme ervaringen van een grote groep mensen met DIS: hun inbreng is het goud van dit project. Voor elk thema doorlopen we dezelfde stappen (zie hieronder).


Aan het einde van het project hopen we door het uitbrengen van een digitale publicatie op basis van het projectmateriaal een zinvolle bijdrage te leveren aan voorlichting, psycho-educatie en onderwijs over DIS vanuit cliëntperspectief.


Onze wens is dat veel mensen met DIS en naasten zich door het project gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.


Voel jij je gesteund door het project? Laat het ons weten!

Scroll naar boven om de poll in te vullen of klik hier.

Stap 1

mensen met DIS

en naasten vertellen

anoniem over 

hun ervaringen

Stap 2

het projectteam

bundelt, beschrijft

en verbeeldt de

ervaringen

Stap 3

DIS is me vertelt

online over het

leven met DIS

vanuit ervaring

Thema 9 - DIS is my power

Over je eigen kracht vinden

Thema 9 - DIS is my power

Over je eigen kracht vinden

Als ik zie wat mijn vriendin presteert terwijl ze haar DIS verborgen moet houden voor de buitenwereld, ben ik in de eerste plaats trots. Maar ik zou willen dat ze helemaal zichzelf zou kunnen en mogen zijn. Zij, en alle andere mensen met DIS."


- een naaste

"Ik vind het ingewikkeld om uit te leggen dat ik DIS heb. Ik schaam me ervoor, en ik merk dat de omgeving het eng vindt. Er zijn ook artsen die het niet kennen. Dan zeg ik maar dat ik PTSS heb, maar eigenlijk voelt dat alsof de DIS er niet is of mag zijn."


- iemand met DIS

“Ik heb vaak het gevoel dat ik alleen op de wereld ben met mijn dissociatieve identiteitsstoornis. Ik zou het fijn vinden als meer mensen weten wat het is.”


- iemand met DIS