Project DIS is me

Welkom! Kijk rustig rond, of ga meteen naar de digitale publicatie.

DIS is me

Online project over

de ervaringen van mensen

met DIS/AGDS en naasten


DIS = dissociatieve identiteitsstoornis

AGDS = andere gespecificeerde dissociatieve stoornis


Over DIS doen sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om het zelf te hebben?


DIS is een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma, die je leven flink overhoop kan halen en waarvoor je vaak therapie nodig hebt.


DIS is me is een online project waarin we met een team van ervaringsdeskundigen de anonieme ervaringen van mensen met DIS/AGDS en naasten verzamelen en delen.

De dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Toen ik een klein kind was, maakte ik veel traumatische dingen mee en er waren geen volwassenen die me troostten of hielpen. Mijn kleine kinderhoofd kon er niet tegen: ik nam afstand van mezelf, keer op keer. Sindsdien is het kleine kind dat ik toen was, en wat ik toen meemaakte, los van mijzelf in mijn hoofd bewaard. In allemaal delen, wat mijn leven heel ingewikkeld maakt. Ik heb wat ze noemen een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). - Iemand met DIS


DIS is een complexe stoornis die ontstaat door chronisch vroegkinderlijk trauma zoals seksueel misbruik en mishandeling. Mensen met DIS ervaren fragmentatie van de identiteit in twee of meer afzonderlijke (persoonlijkheids)delen. Ze hebben veel last van allerlei dissociatieve klachten. De meeste mensen met DIS hebben daarnaast klachten passend bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS).


Lees meer in het artikel Wat is DIS? Een introductie.

Of kijk het korte filmpje DIS in een notendop.

AGDS

De diagnose andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS) heeft veel overlap met DIS, dus ook als je AGDS hebt, kun je je herkennen in de ervaringen. 

Lees het blogartikel AGDS van binnenuit of bekijk het Thema AGDS - Onbekend, maar niet ongezien.

“Het leven met DIS veroorzaakt constante twijfel, onzekerheid en diepgaand verdriet. Het vertrouwen in de mensheid is vaak zoek. Ik weet nog altijd niet wie ik ben, maar ik leer te steunen op anderen en te vertrouwen op mijn eigen gevoel. Daar ligt mijn waarheid.”


- iemand met DIS

Publicatie 'DIS is me' staat online!


Update september 2023:Met gepaste trots en veel enthousiasme presenteren we de publicatie van DIS is me! Een naslagwerk vol ervaringen van mensen met DIS/AGDS en naasten over allerlei thema’s, inclusief beknopte informatie en extra’s zoals portretten en blogs.


Uit de Inleiding:

"Stap in een wereld vol persoonlijke ervaringen van mensen met DIS (en soms AGDS) en naasten die deze anoniem met ons gedeeld hebben. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij ons hebben gegeven.


De totstandkoming van deze publicatie was voor het projectteam en alle vrijwilligers daaromheen een indrukwekkend avontuur. Het verzamelen, lezen en verwerken van alle persoonlijke ervaringen van zoveel mensen was een uitdagende en tegelijkertijd dankbare taak. Soms was het pijnlijk, confronterend, of stemde het intens verdrietig. Vaak was het hoopgevend, inspirerend, hartverwarmend en steunend.


We nodigen jou als lezer graag uit om samen met ons deze gebundelde ervaringen te bekijken."


Ga naar de publicatie en lees de eerste ervaringen.

"Dit project heeft me erg geholpen tijdens mijn herstel en ervoor gezorgd dat ik langzaam een beetje meer begrip, acceptatie en compassie kon opbrengen voor de problematiek, voor de delen en hoe het bij mij werkt.


Ik vind het ook fijn dat dit project zo menselijk is. Het blijft dicht bij de ervaring van ieder uniek persoon. Om eraan deel te nemen was voor mij nog te vroeg, maar ik heb het met veel nieuwsgierigheid en plezier gevolgd."


- iemand met DIS/AGDS

Effectmeting DIS is me

Voor mensen met DIS/AGDS en naasten


Ervaar jij steun van het project DIS is me en heb jij of heeft een naaste van jou DIS of AGDS?


Laat het ons weten in twee klikken door onze poll in te vullen. Dat geeft ons een beeld van het effect van het project voor mensen met DIS/AGDS en naasten.


Belangrijk: Als je deze vraag al eerder hebt beantwoord, willen we je vragen deze niet opnieuw in te vullen. Alle eerdere antwoorden zijn succesvol opgeslagen en worden meegenomen in de resultaten.


Alvast bedankt!


Wordt het formulier niet getoond? Klik hier.

Vooruitblik

Afronding projectperiode


De projectperiode is afgesloten met het online komen van de publicatie. In de komende periode zullen we ons oriënteren op eventuele vervolgactiviteiten en aandacht besteden aan de vertaling naar het Engels


De doelstellingen van DIS is me blijven hetzelfde. Op de website blijft het projectmateriaal toegankelijk. We nodigen iedereen uit om daar gebruik van te maken! Gebruik je het materiaal van DIS is me in de professionele setting? Dan vinden we het fijn als je ons dat via e-mail laat weten (anne.lagemaat@dis-is-me.nl).


Je kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van eventuele vervolgactiviteiten, nieuwe thema's en gelegenheden om je ervaringen te delen:

  • Volg DIS is me op LinkedIn
  • Schrijf je in op de nieuwsbrief (onderaan deze webpagina)
  • Schrijf je in om een seintje te krijgen over het Engelse projectmateriaal.

Het project DIS is me

Kijk hiernaast het filmpje over het doel van DIS is me.


In de media wordt regelmatig een stereotiep of negatief beeld geschetst van DIS en voor veel mensen is dat het enige wat ze erover weten. In de GGZ is de kennis en expertise over DIS aan het toenemen. Toch wordt DIS vaak pas na jarenlange behandeling in de GGZ gediagnosticeerd en is het voor mensen met DIS/AGDS moeilijk om passende hulp te vinden.


DIS is me heeft als eerste doel om aan de hand van thema’s een realistischer beeld te schetsen van het leven met DIS. We hopen dat zoveel mogelijk mensen daar iets nieuws over te weten komen. Het tweede, net zo belangrijke doel is dat zoveel mogelijk mensen met DIS/AGDS en naasten zich gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.


In de afbeelding hierna kun je de aanpak van het project zien. Lees meer over het project op de pagina Over het project DIS is me.


Voel jij je gesteund door het project? Laat het ons weten!

Scroll naar boven om de poll in te vullen of klik hier.

Stap 1

mensen met DIS/AGDS

en naasten vertellen

anoniem over 

hun ervaringen

Stap 2

het projectteam

bundelt, beschrijft

en verbeeldt de

ervaringen

Stap 3

DIS is me vertelt

online over het

leven met DIS/AGDS

vanuit ervaring

Als ik zie wat mijn vriendin presteert terwijl ze haar DIS verborgen moet houden voor de buitenwereld, ben ik in de eerste plaats trots. Maar ik zou willen dat ze helemaal zichzelf zou kunnen en mogen zijn. Zij, en alle andere mensen met DIS."


- een naaste

"Ik vind het ingewikkeld om uit te leggen dat ik DIS heb. Ik schaam me ervoor, en ik merk dat de omgeving het eng vindt. Er zijn ook artsen die het niet kennen. Dan zeg ik maar dat ik PTSS heb, maar eigenlijk voelt dat alsof de DIS er niet is of mag zijn."


- iemand met DIS/AGDS

“Ik heb vaak het gevoel dat ik alleen op de wereld ben met mijn dissociatieve identiteitsstoornis. Ik zou het fijn vinden als meer mensen weten wat het is.”


- iemand met DIS/AGDS