DIS is me

Welkom! Kijk rustig rond, download de digitale publicatie of bestel het net uitgekomen boek in de webshop.

DIS is me

Over de ervaringen van mensen

met DIS/AGDS en naasten


DIS = dissociatieve identiteitsstoornis

AGDS = andere gespecificeerde dissociatieve stoornis


Over DIS doen in de media soms sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om het zelf te hebben?


DIS(/AGDS) is een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma, die je leven flink overhoop kan halen en waarvoor je vaak therapie nodig hebt.


DIS is me heeft van februari 2022 - juni 2023 met een team van mensen met DIS de anonieme ervaringen van mensen met DIS/AGDS en naasten verzameld en gedeeld. Al deze ervaringen vind je op deze site, in de digitale publicatie en in het boek dat je kunt bestellen in de webshop. 

De dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Toen ik een klein kind was, maakte ik veel traumatische dingen mee en er waren geen volwassenen die me troostten of hielpen. Mijn kleine kinderhoofd kon er niet tegen: ik nam afstand van mezelf, keer op keer. Sindsdien is het kleine kind dat ik toen was, en wat ik toen meemaakte, los van mijzelf in mijn hoofd bewaard. In allemaal delen, wat mijn leven heel ingewikkeld maakt. Ik heb wat ze noemen een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). - Iemand met DIS


DIS is een complexe stoornis die ontstaat door chronisch vroegkinderlijk trauma zoals seksueel misbruik en mishandeling. Mensen met DIS ervaren fragmentatie van de identiteit in twee of meer afzonderlijke (persoonlijkheids)delen. Ze hebben veel last van allerlei dissociatieve klachten. De meeste mensen met DIS hebben daarnaast klachten passend bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS).


Lees meer in het artikel Wat is DIS? Een introductie.

Of kijk het korte filmpje DIS in een notendop.

AGDS

De diagnose andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS) heeft veel overlap met DIS, dus ook als je AGDS hebt, kun je je herkennen in de ervaringen. 

Lees het blogartikel AGDS van binnenuit of bekijk het Thema AGDS - Onbekend, maar niet ongezien.

“Het leven met DIS veroorzaakt constante twijfel, onzekerheid en diepgaand verdriet. Het vertrouwen in de mensheid is vaak zoek. Ik weet nog altijd niet wie ik ben, maar ik leer te steunen op anderen en te vertrouwen op mijn eigen gevoel. Daar ligt mijn waarheid.”


- iemand met DIS

Update 24 april

Mannen met DIS: hetzelfde, én anders

Paul (met DIS) inspireerde ons tijdens de boeklancering van DIS is me. Want ook mannen zijn soms als kind, als jongetje, misbruikt of ernstig mishandeld. Ook mannen raken als kind soms ernstig getraumatiseerd. En ook al is het meerendeel van de cliënten in de GGZ met DIS/AGDS vrouw, er zijn ook mannen met deze diagnose. Paul maakte een flyer, om mannen met DIS te helpen om (h)erkenning te vinden. Lees meer...


Webshop geopend

Je kunt het boek DIS is me - Ervaringen van mensen met DIS/AGDS en naasten bestellen via de webshop.


Vooruitblik


De projectperiode is afgesloten met het online komen van de publicatie. Nu het papieren boek is uitgebracht, wordt er gewerkt aan de vertaling naar het Engels.


De doelstellingen van DIS is me blijven hetzelfde. Op de website blijft het projectmateriaal toegankelijk, we nodigen iedereen uit om daar gebruik van te maken.


Je kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van DIS is me:

  • Volg DIS is me op social media
  • Schrijf je in op de nieuwsbrief (onderaan deze site)
  • Schrijf je in om een seintje te krijgen over het Engelse projectmateriaal.

Klik op de afbeelding of klik hier om de video te bekijken.

"Dit project heeft me erg geholpen tijdens mijn herstel en ervoor gezorgd dat ik langzaam een beetje meer begrip, acceptatie en compassie kon opbrengen voor de problematiek, voor de delen en hoe het bij mij werkt.


Ik vind het ook fijn dat dit project zo menselijk is. Het blijft dicht bij de ervaring van ieder uniek persoon. Om eraan deel te nemen was voor mij nog te vroeg, maar ik heb het met veel nieuwsgierigheid en plezier gevolgd."


- iemand met DIS/AGDS

Het project DIS is me

Kijk hiernaast het filmpje over het doel van DIS is me.

Goed om te weten: je kunt op dit moment geen ervaringen delen, de inputrondes zijn afgerond. 


In de media wordt regelmatig een stereotiep of negatief beeld geschetst van DIS en voor veel mensen is dat het enige wat ze erover weten. In de GGZ is de kennis en expertise over DIS/AGDS aan het toenemen. Toch wordt DIS/AGDS vaak pas na jarenlange behandeling in de GGZ gediagnosticeerd en is het voor mensen met DIS/AGDS moeilijk om passende hulp te vinden.


DIS is me heeft als eerste doel om aan de hand van thema’s een realistischer beeld te schetsen van het leven met DIS/AGDS. We hopen dat zoveel mogelijk mensen daar iets nieuws over te weten komen. Het tweede, net zo belangrijke doel is dat zoveel mogelijk mensen met DIS/AGDS en naasten zich gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.


In de afbeelding hierna kun je de aanpak van het project zien. Lees meer over het project op de pagina Over het project DIS is me.

Stap 1

mensen met DIS/AGDS

en naasten vertellen

anoniem over 

hun ervaringen

Stap 2

het projectteam

bundelt, beschrijft

en verbeeldt de

ervaringen

Stap 3

DIS is me vertelt

online over het

leven met DIS/AGDS

vanuit ervaring

Als ik zie wat mijn vriendin presteert terwijl ze haar DIS verborgen moet houden voor de buitenwereld, ben ik in de eerste plaats trots. Maar ik zou willen dat ze helemaal zichzelf zou kunnen en mogen zijn. Zij, en alle andere mensen met DIS."


- een naaste

"Ik vind het ingewikkeld om uit te leggen dat ik DIS heb. Ik schaam me ervoor, en ik merk dat de omgeving het eng vindt. Er zijn ook artsen die het niet kennen. Dan zeg ik maar dat ik PTSS heb, maar eigenlijk voelt dat alsof de DIS er niet is of mag zijn."


- iemand met DIS/AGDS

“Ik heb vaak het gevoel dat ik alleen op de wereld ben met mijn dissociatieve identiteitsstoornis. Ik zou het fijn vinden als meer mensen weten wat het is.”


- iemand met DIS/AGDS