DIS is me

DIS is me in Vlaanderen

Samen komen we verder


Tip: bekijk het webinar over DIS - scroll naar beneden.

Toen DIS is me net ontstond, ontmoetten wij Bethina Junggeburt uit Vlaanderen. We laten haar hier graag aan het woord, om iedereen met DIS in Vlaanderen – inclusief naasten en hulpverleners – te verwelkomen bij DIS is me.


“Ik ben Bethina en werk als psychotherapeut met volwassenen die in hun vroege jeugd ernstig mishandeld of verwaarloosd zijn. Velen van hen hebben DIS ontwikkeld, een bijzonder sterk overlevingsmechanisme dat hen tijdens hun jeugd enorm geholpen heeft. Helaas kan DIS op volwassen leeftijd je leven en relaties – met jezelf én anderen – behoorlijk in de war sturen.


Over DIS en de behandeling ervan is in Vlaanderen maar weinig bekend. Zowel hulpverleners als mensen met DIS en naasten kunnen bijna nergens terecht voor (h)erkenning en informatie. Toen ik dus op LinkedIn het project 'DIS is me' tegenkwam dacht ik: dít moeten we ook in Vlaanderen hebben!


Het is zo nodig om ook hier het taboe te doorbreken. Het is belangrijk om DIS en dissociatie meer bekendheid te geven en mensen met DIS en naasten (en hulpverleners) een plek te bieden waar ze (h)erkenning, steun en informatie kunnen vinden.


Na contact met Anne, de voortrekster van ‘DIS is me’ in Nederland, besloten we samen een ‘Vlaams luikje’ te creëren. Omdat de bekendheid van DIS en de organisatie van hulpverlening er in Vlaanderen anders uitziet dan in Nederland, hebben we samen de pagina’s ingericht die je nu aan het lezen bent.


We hopen daarmee ruimte te maken voor mensen met DIS en naasten in Vlaanderen om aan te haken bij ‘DIS is me’. Hopelijk zullen hierdoor ook in Vlaanderen steeds meer mensen begrijpen wat DIS is (en wat vooral niet). Zodat steeds meer Vlaamse mensen met DIS zonder schroom mogen zeggen: ‘DIS is me’!”


Kijk hieronder naar de video over DIS is me in Vlaanderen. Goed om te weten: de actieve projectperiode is afgelopen, je kunt geen ervaringen meer delen. (De discord van Trauma en Dissociatie bestaat nog altijd, daar kun je nog steeds terecht.)

Welkom

We willen mensen met DIS en naasten (en hulpverleners) in Vlaanderen van harte welkom heten. We zien dat het leven met DIS in Vlaanderen op een bepaalde manier anders kan zijn dan in Nederland. In Vlaanderen hebben veel mensen met DIS geen toegang tot een passende behandeling en geen officiële diagnose. Dit kan invloed hebben op de beleving van het project door Vlaamse mensen met DIS.


Enkele begrippen uit de tekst hieronder (Vlaams-Nederlands):

terugbetaling = vergoeding

mutualiteit = basisverzekering

hospitalisatie = ziekenhuisopname


Zorgaanbod en diagnosestelling

Er is in Vlaanderen slechts een zeer beperkt zorgaanbod voor mensen met DIS. En het zorgaanbod dat er is, kunnen veel mensen zich niet veroorloven. In Vlaanderen staat terugbetaling van ambulante (psycho)therapie nog niet op punt. Ook een opname wordt amper door de mutualiteit vergoed, terwijl niet iedereen zich een hospitalisatieverzekering kan veroorloven.


Hoewel er wel therapeuten zijn die psychotrauma behandelen, zijn hun wachtlijsten lang en lopen de kosten (door gebrek aan terugbetaling) hoog op. Mensen met DIS worden weleens opgenomen. Sommige psychiatrische afdelingen werken wel traumasensitief, maar gerichte behandelafdelingen voor DIS bestaan niet.


Een ander verschil is dat er in Vlaanderen minder vaak een diagnose wordt gesteld (laat staan de diagnose DIS), onder andere omdat de zorg niet gekoppeld is aan goedkeuring of financiering door verzekeraars. Daardoor zijn er in Vlaanderen veel mensen met DIS zonder officiële diagnose, zoals steeds meer mensen in Nederland die hebben.


Webinar over DIS in Vlaanderen

Op 29 juni 2022 organiseerde Konnektit een webinar over DIS voor het Vlaamse publiek: cliënten, naasten en geïnteresseerde hulpverleners. Konnektit is een netwerk voor zelfstandige GGZ-professionals in Vlaanderen, maar het webinar kreeg ook vanuit Nederland veel enthousiaste reacties.


Aan de hand van theoretische concepten, maar vooral via voorbeelden, metaforen en ervaringsverhalen van mensen met DIS geeft het webinar een inkijkje in hoe het kan zijn om DIS of AGDS te hebben. Daarnaast geeft het webinar een idee van de manier waarop behandeling in Vlaanderen – waar in tegenstelling tot in Nederland geen gespecialiseerde en gesubsidieerde behandelcentra bestaan – vorm kan krijgen.


“Ik vond het ontzettend boeiend. Heel fijn ook om zoveel herkenning te voelen en tegelijk ook wel heel confronterend.”

– iemand met DIS