Project DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Heeft DIS jou iets opgeleverd,

behalve het overleven van de trauma’s?

Hieronder lees je de antwoorden die het vaakst op bovenstaande vraag gegeven werden, met daaronder een samenvatting van de verklaringen en toelichtingen.


‘Doordat ieder deel zijn of haar rol vervult, kan het leven ‘gewoon’ verder gaan.’

 • DIS heeft mij geholpen om me niet continu van mijn trauma’s bewust te zijn. Hierdoor kan ik een liefdevolle vriend(in)/ouder/partner zijn.
 • Door mijn DIS kan ik presteren op het moment dat het nodig is. 
 • Doordat dingen zo opgesplitst zijn kan ik blijven werken of een opleiding volgen. Aan dit ‘gewone’ stuk van mijn leven kan ik mij optrekken. 
 • Als ik onder stress sta, kan een ander deel de situatie overnemen dat daar beter mee om kan gaan. Daardoor kan ik mij in uiteenlopende situaties goed redden. 
 • Als ik het overzicht verlies, zijn er delen die mij kunnen helpen het overzicht te bewaren.


  ‘Door de DIS is er iets behouden gebleven.’

  • Soms kan ik, ondanks alles, onbekommerd genieten van kleine dingen. 
  • Het kind in mijzelf is er nog, jonge delen kunnen iets speels over zich hebben. Soms lukt het me daarvan mee te genieten.
  • Af en toe heb ik leuke binnenpretjes. Delen kunnen grappig uit de hoek komen doordat ze een ander perspectief hebben. 
  • Door de DIS is mijn assertiviteit bewaard gebleven. Delen die wat assertiever zijn kunnen mij soms helpen om voor mijzelf op te komen.
  • Elk persoonlijkheidsdeel heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten, wat mij denk ik een veelzijdig persoon maakt die op verschillende terreinen inzetbaar is. 
  • Door mijn DIS heb ik in mijn binnenwereld een plek waar ik kan schuilen zonder de last van de realiteit (van mijn trauma’s).


  ‘Mijn DIS heeft mij uitgenodigd om mijzelf te ontwikkelen.’

  • Doordat ik met mijn delen heb (moeten) leren omgaan, kan ik inmiddels goed omgaan met mensen met verschillende leeftijden en achtergronden.
  • Wat ik heb meegemaakt heeft mij goed ontwikkelde voelsprieten gegeven. Ik kan vaak goed aanvoelen hoe mensen erbij zitten en wat ze nodig zouden kunnen hebben.
  • Omdat ik weet wat het is om heftige dingen mee te maken, sta ik ook open voor de levenservaring van andere mensen.
  • Toen ik op zoek ging naar manieren om moeilijke gevoelens te uiten, heb ik ontdekt dat ik veel creatiever was dan ik dacht.
  • Om de chaos in mijn hoofd te verminderen heb ik soms creatieve oplossingen nodig, daardoor heb ik mijn creativiteit en verbeeldingskracht ontwikkeld. Beide gebruik ik voor mijn herstel. 
  • Doordat ik in aanraking kwam met kunst in beeldende therapie, heb ik mijn oog en gevoel voor verschillende kunstvormen ontwikkeld en gemerkt hoeveel ik daarin kwijt kan.


  ‘Op dit moment zie ik geen voordelen van het hebben van DIS.’

  • Ik heb de diagnose nog maar heel kort, dus ik moet dit allemaal nog leren kennen.
  • Het heeft me een ellendig leven opgeleverd (maar ik deal ermee).
  • Tot nu toe heeft DIS mij alleen maar ontzettend veel beperkingen opgeleverd.
  >> Lees hier een selectie van de antwoorden <<

  "Heeft DIS jou iets opgeleverd,

  behalve het overleven van de trauma’s?"

  “Doordat ik van binnen met verschillende persoonsdelen kan overleggen ben ik in staat om vanuit meerdere perspectieven tot oplossingen te komen en out-of-the-box te denken. Ik kan me goed inleven in anderen, bijvoorbeeld in hoe een kind iets zou ervaren.”


  - iemand met DIS

  “DIS heeft ervoor gezorgd dat ik ondanks de trauma’s mijn talenten heb weten te ontwikkelen. Ik heb veel scholing kunnen volgen, ik heb een uitdagende baan waarvoor ik me met hart en ziel inzet, en kan verschillende dingen bedenken en uitvoeren tegelijkertijd. DIS is een last, maar ook een zegen. Ik bezwijk er bij tijd en wijle onder maar groei er ook door. Het put me uit omdat alles van binnen zoveel inspanning en energie vergt, maar het geeft me ook moed en kracht.”


  - iemand met DIS

  “Tot nu toe heeft DIS mij alleen maar ontzettend veel beperkingen opgeleverd die mijn leven heel erg bepalen.”


  - iemand met DIS

  “DIS heeft mij geholpen om ‘gewoon’ te functioneren. Gaandeweg begin ik steeds meer te ervaren dat hierdoor de authentieke kern beschermd is gebleven.”


  - iemand met DIS

  “DIS heeft me in staat gesteld het kind in mezelf niet te verliezen. Ik kan met veel verwondering en oog voor de schoonheid van simpele dingen in het leven staan. Ik kan zoals een klein kind gefascineerd zijn door een voorbij vliegende vlinder. Ik ben zeer blij en dankbaar dat ik dat heb, zeker wanneer ik opmerk dat de meeste volwassenen dat kwijtgeraakt zijn.”


  - iemand met DIS

  “Door DIS heb ik mijn vrolijkheid behouden. Ik kan soms nare gebeurtenissen parkeren bij het ene deel en, door een ander deel, in het contact met mijn dieren even helemaal kinderlijk blij zijn.”


  - iemand met DIS

  “DIS heeft mij uitgenodigd om mijn creativiteit verder te ontwikkelen, mijn creativiteit is zoveel breder dan ik doorhad. De dingen die ik niet kan verwoorden kan ik op verschillende creatieve manieren toch bespreekbaar maken zonder dit met woorden te uiten.”


  - iemand met DIS

  “Dankzij DIS kan ik heel rationeel, snel en adequaat reageren in plotse situaties waar anderen volledig zouden flippen. In dat opzicht is mijn DIS eerder een kracht dan een kwetsbaarheid.”


  - iemand met DIS

  “DIS heeft mij geleerd om verschillende lagen in mezelf aan te spreken, goed te luisteren en te kijken. Door wat ik heb meegemaakt kan ik mensen snel inschatten en voel ik dingen scherp aan. Omdat de DIS me uitdaagt om me in te leven in al mijn delen merk ik dat ik ook milder ben geworden naar anderen, en veel begrip heb voor hoe ieder mens anders in het leven kan staan.”


  - iemand met DIS

  “Ik heb mijn creativiteit ontwikkeld doordat de chaos in mijn hoofd vroeg om creatieve oplossingen. Ik gebruik bijvoorbeeld mijn verbeeldingskracht om delen die verdrietig zijn te troosten of tot rust te brengen.”


  - iemand met DIS