DIS is me

'Onze' Vrijwilligers

Bij DIS is me zijn heel veel mensen betrokken en dat vinden we fantastisch!


Er zijn mensen met DIS/AGDS en naasten die deel hebben uitgemaakt van het projectteam of als externe vrijwilliger meehelpen/hebben meegeholpen. Maar er zijn ook behandelaars betrokken, en docenten, belangenbehartigers, financierders, belangstellenden, enzovoorts.


Sommige mensen waren tijdens de aanloop betrokken, anderen haakten later aan of zullen in de toekomst nog aanhaken: met zijn allen creëeren we DIS is me.In de afbeelding hieronder hebben we verwoord wat we belangrijk vinden.>> Lees onder de foto wat mensen motiveert om betrokken te zijn bij DIS is me. <<

verbinding

luisteren om te begrijpen

authenticiteit

gewoon zoals we zijn

nieuwsgierigheid

samen ontdekken we meer

aandacht

we maken ruimte

(h)erkenning

we zijn niet alleen

Elke ervaring telt.

Foto: Duy Pham via Unsplash

"Wat is jouw motivatie om betrokken te zijn bij het project DIS is me?"

Teamleden (& gewezen teamleden)

- omdat we in het leven soms aanschuiven of verdertrekken 

"Toen ik jaren geleden mijn diagnose kreeg, miste ik een plek met waardevolle en aansluitende informatie. Ik wil bijdragen aan het creëren van zo'n plek, zodat anderen zich minder alleen en meer begrepen voelen."

“Omdat ik zelf veel onbegrip heb meegemaakt, zowel van 'gewone mensen' als behandelaren, wil ik bijdragen aan meer authentieke kennis over DIS. Met dis is me wil ik graag meehelpen aan het verwoorden en verbeelden wat het inhoudt om DIS te hebben.”

"Voor mij is het belangrijk dat er meer bekendheid komt rondom DIS. Toen ik de diagnose DIS kreeg was er vrij weinig informatie en ervaringen van lotgenoten te vinden. Door deel uit te maken van het projectteam van DIS is me hoop ik mijn steentje bij te dragen aan toegankelijke informatie rondom DIS."

"Hoewel ik zelf hulpverlener ben, wil ik ook mijn ervaringen als cliënt inzetten om anderen te helpen. Ik wil er vooral aan bijdragen dat de jongere generatie niet dezelfde lange weg als ik hoeft te gaan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat hulpverleners meer kunnen ontdekken over DIS."

"Ik vind het belangrijk om een realistischer beeld van DIS te laten zien en het is fijn om anderen met DIS op deze manier te kunnen steunen in hun proces. Ik merk daarnaast dat het voor mezelf bijdraagt aan een stuk erkenning en acceptatie."

"Tussen mensen met DIS bestaan grote verschillen. Qua karakter en persoonlijke kenmerken, maar zeker ook m.b.t. hun interne systemen. De benadering vanuit 'een algemene visie', werkt voor sommige mensen met DIS niet goed. Daar mag wat mij betreft (nog) meer kennis over en aandacht voor komen."

Andere vrijwilligers

en betrokken professionals 

"DIS is me biedt heldere informatie en geeft ruimte aan het delen van ervaringen. De weg is vaak alleen. Ik geef graag mijn stem aan dit project zodat anderen gehoord en gezien kunnen worden. En hopelijk daardoor minder alleen." - Judith Bruynzeels van Mijn naam is Haas

"Ik zou graag zien dat mensen beter geïnformeerd zijn over DIS zodat er meer begrip ontstaat. Ik denk dat open kunnen spreken over wat er in je omgaat, met de mensen die dichtbij je staan, erg helpend is voor herstel/stabilisatie."

"Openheid over mentale gezondheid is belangrijk. Ik steun 'DIS is me' en hun ambitie om DIS bespreekbaar te maken. Het is belangrijk dat er een plek is waar mensen elkaar ontmoeten en zich gehoord en gezien voelen."

- Leonie Burggraaf, oprichter van #ikbenOpen

"Het is vreemd, maar heerlijk, herkenning vinden in de woorden van anderen, jezelf minder alleen voelen

daardoor. Als iets me dat heerlijke gevoel geeft, dan wil ik

daar vanzelfsprekend

aan bijdragen!"

"Ik hoop dat mijn bijdrage wat moed en kracht zal geven. Want ik weet hoe zwaar uit uitzichtloos het kan zijn. Toch kan het tij keren. Er kunnen onverwacht dingen veranderen en verbeteren. Die hoop wil ik graag overbrengen."

"Ik vind het belangrijk dat er meer en toegankelijke informatie te vinden is over DIS. En het is fijn ervaringen te kunnen lezen van anderen: ik ben niet de enige die hier last van heeft. Dat lucht op."

"Toen ik voor het eerst over 'DIS is me' hoorde wist ik eigenlijk direct dat ik mee wilde helpen om een plek te creëeren met meer informatie over DIS waarin iedereen met DIS en hun naasten zich kunnen herkennen."

"Ik ben meer dan enthousiast over het project DIS is me, en dankbaar. Omdat DIS uit zijn spannende schaduw mag komen en binnen DIS is me mensen met DIS zelf aan het woord komen. Dat vind ik zo krachtig aan dit project." 

- Lauren, co-oprichter van Trauma en Dissociatie 

"Mensen met DIS zijn krachtige mensen. Ze hebben overleefd wat bijna niet te overleven viel. Het proces is vaak lang en eenzaam. Ik wil hen heel graag bijstaan door hen te horen, zien en erkennen. Minder alleen en meer samen."

“Ik wil anderen met DIS graag vertellen wat ik zelf had willen weten toen ik de diagnose kreeg: dat je nog veel kan doen en ook met DIS de zorg in kan. Het is een uitdaging, maar het is mogelijk.”

"Ik ben dankbaar voor mijn DIS, want daardoor kon ik overleven. Ik heb me wel altijd heel onbegrepen gevoeld. Ik hoop dat op dit platform ook hulpverleners meelezen. Ik voel acceptatie, herkenning en erkenning... en daardoor verbinding. Dit maakt mij zo blij. Samen zijn we sterk."

- Vicky Bergman

"Ik vind het belangrijk dat er een eerlijk beeld neergezet wordt wat DIS is. Dat er met meer respect naar de overleef-kracht van DIS-ers gekeken wordt. Daarmee geef je mensen met DIS hun waarde terug. Als ik daaraan kan bijdragen, doe ik dat graag!"

"Ik heb DIS (zonder officiële diagnose) en het helpt me om me te herkennen in de ervaringen van anderen. Ik ondersteun daarom graag bij het uitwisselen van ervaringen op de Discord-server Trauma en Dissociatie. Ik vind het daarnaast superbelangrijk om meer goede en waarde-volle (!!) informatie te delen over DIS!"

"Ik wil graag bijdragen aan het verspreiden van het begrip van DIS en het uitreiken van handvatten aan iedereen die met DIS te maken heeft/krijgt. Openheid over zoiets gevoeligs is erg belangrijk voor de persoon met DIS

en de mensen eromheen."

"DIS is een grote puzzel, soms ligt alles door elkaar en soms waait alles weg. Maar soms past iets ook opeens en geeft dat moed om door te gaan. Ik doe mee omdat ik niet alleen ben, en omdat anderen met DIS dit ook niet zijn."