Project DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


Deze vragen werden beantwoord door 49 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


Op welk gebied merk je vooral dat het hebben van DIS invloed heeft op (de beleving van) je lichaam?


Van de mensen die de vragen beantwoordden gaf niemand aan dat er geen invloed van DIS gemerkt wordt op de beleving van het lichaam. Een vijfde (20%) merkt dat DIS vooral invloed heeft op het gebied van het voelen van vermoeidheid en pijn en eenzelfde aantal op het signaleren van emoties. Uit het grote aantal mensen (37%) dat koos voor het antwoord ‘anders’ bleek dat er eigenlijk nog een antwoordoptie ontbrak, namelijk ‘Allemaal of een combinatie van bovenstaande’. Hieronder staan twee voorbeelden van de toelichting bij ‘anders’. Achteraf gezien hadden we bij deze vraag de mogelijkheid willen geven om meerdere antwoorden aan te vinken.


“Eigenlijk zijn alle antwoorden van toepassing. Niet allemaal tegelijk, het kan verschillen per deel. Zo kan een deel moeilijk in contact zijn met anderen en geen intimiteit aangaan, terwijl een ander deel wel graag behoefte heeft aan een knuffel. Het wisselt heel erg met wie er op de voorgrond staan. Het ene deel kan lichamelijk heel veel voelen en een ander deel schakelt alles uit.”


“Eigenlijk merk ik de invloed van DIS op alle vijf gebieden die genoemd worden, maar dus ook bij mijn sport, in mijn liefdesleven. Eigenlijk dringt het elk levensgebied binnen.”

Wat is het meest op jou van toepassing als het gaat over je lichaam?


De mensen die deze vraag beantwoordden gaven vooral aan dat hun lichaam niet eigen voelt (21%). Verder zijn de antwoorden min of meer gelijk verdeeld over de andere antwoorden. Bij ‘anders’ (27%) werd als toelichting op de keuze voor dit antwoord vaak aangegeven dat de meeste of alle antwoorden van toepassing zijn. ‘Mijn lichaam voelt niet van mij’ werd daarbij een aantal keren benadrukt. Er waren daarnaast enkelen die aangaven dat ze hun lichaam door de behandeling meer zijn gaan ervaren. Achteraf gezien hadden we ook bij deze vraag de mogelijkheid willen geven om meerdere antwoorden aan te vinken.


“Dat is erg wisselend. Ik kan me heel fijn voelen in mijn lijf of soms juist totaal niets verdragen aan mijn lijf. Er is ook een deel dat helemaal geen lichaam ervaart. Dat is een rare gewaarwording.”


“Ik heb geleerd mijn lichaam te ervaren. Mijn lichaam is van mij.”

Open vragen


We stelden ook drie open vragen. Klik op een vraag om naar de pagina te gaan.Blog van iemand met DIS


Een vakantiehuis
"Hoe is het om met andere delen samen te wonen in één lichaam? Laat ik dat vertellen aan de hand van een metafoor. Dat voelt veiliger dan rechtstreeks te praten over ‘mijn lijf’. Die twee kleine woordjes kloppen niet. Ze zijn te ongemakkelijk." Lees het hele blog...