Project DIS is me

(Scroll naar beneden om alle naastenvragen- en antwoorden te bekijken.)


“Als mijn partner overal beren op de weg ziet en die beren vervolgens mijn weg belemmeren, bedenk ik: onze liefde maakt ons sterk. Iedereen heeft wel iets, niemand is perfect. Waar een wil is, is een weg. Samen komen we er wel uit.”


“Mijn partner heeft DIS en ik wil zo graag compassie en begrip hebben voor hem, tegelijkertijd zou ik ook graag steeds meer compassie en begrip hebben voor mezelf. Ik ben me ervan bewust dat hij er niets aan kan doen, maar daarom is het niet minder zwaar voor mij.”


Terughoudendheid onder naasten

We zijn iedereen dit heeft bijgedragen aan dit thema enorm dankbaar. We hebben gemerkt dat sommige naasten terughoudend waren bij het invullen van de vragen, ook al kon dat anoniem. Een van hen verwoordde het als volgt:


“Als ik zou vertellen wat ik moeilijk vind, dan ben ik bang dat mijn partner uit balans raakt, of dat onze toch al fragiele relatie eronder zou lijden. Ik wil beschermen wat we samen hebben. Om eerlijk te zijn is het me sowieso eigenlijk te veel, de DIS drukt al zo op ons leven.”


We hebben hier begrip voor en kunnen ons voorstellen dat dit voor meer naasten geldt. Als jij een van hen bent, dan willen we je bedanken voor je toewijding en betrokkenheid. We waarderen iedereen die naast iemand met DIS
wandelt om het leven samen aan te gaan.


Inspiratie voor professionals in het werkveld

Er blijkt onder naasten behoefte te zijn aan meer steun dan nu voor hen
beschikbaar is. We constateren dat naasten met onbeantwoorde vragen en
behoeftes blijven zitten. We geven hier een korte opsomming, dit zou voor de professionals in het werkveld een inspiratie kunnen zijn. (Lees meer in: Oog voor de (nabije) naaste).


 • Soms is het voor mij als naaste overweldigend om geconfronteerd te worden met zoveel angst en verdriet. Ik zou het fijn vinden als daar oog voor is.

 • Ik zou graag meer tips krijgen. Voor mezelf, hoe ik ermee kan omgaan, maar ik wil ook graag weten hoe ik mijn naaste met DIS het beste kan helpen.

 • Het zou een enorm verschil maken als naasten vanaf het begin hulp zouden kunnen krijgen van iemand die gespecialiseerd is in DIS.

 • Als naaste heb ik weinig informatie gekregen. Wat kan ik doen als mijn naaste met DIS in crisis raakt? Zijn er ook dingen die ik beter niet kan doen?

 • Ik hoop lotgenoten te vinden. Ik zou graag de ervaringen horen van andere naasten van mensen met DIS.

 • Als ik op bezoek kom bij mijn naaste met DIS die is opgenomen, zou ik me heel graag meer gezien willen voelen dan nu het geval is.

 • Ik heb nog veel vragen, bijvoorbeeld: zijn er mensen die goed met hun DIS hebben leren leven, is er een mate van herstel mogelijk?

 • In mijn ervaring is het belangrijk om samen met ouders met DIS te bekijken wat hun kinderen mogelijk nodig hebben.

 • Ik zou het fijn vinden als mijn huisarts en de plaatselijke GGZ iets meer
  weten over DIS, zodat ze mij als naaste kunnen ondersteunen.


Steun en informatie

Naasten hebben verschillende concrete steun- en informatiebronnen genoemd in de antwoorden op de vragen, die we hieronder graag uitlichten.


Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. De website is een bron van informatie en de vereniging organiseert geregeld activiteiten waar ook naasten van harte welkom zijn. Een naaste vertelde in een van de inputrondes: “Ik ben mijn naaste met DIS in de loop van de tijd beter gaan begrijpen, onder andere door bijeenkomsten bij te wonen van Caleidoscoop en het lezen van hun Caleidokrant.” https://caleidoscoop.nl/dissociatieve-stoornissen/voor-naasten/


Mijn naam is Haas combineert ervaringsdeskundigheid, wetenschap en poëzie en organiseert bijeenkomsten om dissociatie invoelbaar te maken. Een naaste schreef hierover in antwoord op een van de vragen: “Ik ben onlangs naar het project 'Mijn naam is Haas' geweest. Dat vond ik heel zinvol. Om zelf lijfelijk te voelen hoe het moet zijn om zo gefragmenteerd te leven vond ik heel aangrijpend en het verduidelijkte veel.” www.mijnnaamishaas.info


Trauma en Dissociatie heeft een discord server voor onder andere lotgenotencontact voor naasten van mensen met CPTSS, AGDS en DIS. Ook hulpverleners zijn welkom. Een naaste schreef hierover in een van onze inputrondes: “Sinds kort zit ik op de discordserver van Trauma en Dissociatie. Omdat de mensen die ik daar ontmoet begrijpen waar ik over praat, helpt me dat enorm.” https://www.traumaendissociatie.nl/hulpverleners-naasten/De naastenvragen werden ingevuld door 20 tot 35 naasten van mensen met DIS.


>>> Klik hieronder om de antwoorden op de naastenvragen te bekijken. <<<

Thema Naasten

Uitdagingen en Overwinningen