Project DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees ook de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Wat is het lastigste aan het volgen van behandeling?

Hieronder lees je de antwoorden die het vaakst op bovenstaande vraag gegeven werden, met daaronder een samenvatting van de verklaringen en toelichtingen.


‘De lange zoektocht naar de juiste hulp was/is voor mij het moeilijkst.’

 • Ik moet mijn behandeling zelf betalen omdat er geen plek is voor mij bij instanties die door de zorgverzekering vergoed worden.
 • Door de wachtlijsten duurt het lang voordat ik therapie kan krijgen en dan is het nog de vraag of er passende hulp geboden kan worden.
 • Het was een enorme zoektocht om medicatie te vinden die werkte voor mij. Ik heb van alles geprobeerd: antidepressiva, antipsychotica en nog veel meer.
 • Mijn behandelaar wist niet wat DIS was.
 • Ik ben jarenlang behandeld voor mijn psychische klachten voordat er een behandelaar was die een vermoeden van DIS uitsprak. Ik heb me daardoor erg ongezien gevoeld.  
 • Ik werd afgewezen bij veel instanties, omdat mijn problematiek te complex werd gevonden en omdat er te weinig expertise was op het gebied van DIS.
 • Door gebrek aan kennis van en ervaring met DIS werd ik overvraagd in de therapie. Er werden hele grote stappen gezet, of er werden dingen van mij verwacht die ik (nog) niet kon.


   ‘Ik vind het lastig om in behandeling telkens de confrontatie aan te gaan.’

  • Ik vind traumabehandeling zwaar, zowel emotioneel als fysiek. Het kost me enorm veel energie.
  • Ik moet me erg inspannen om me kwetsbaar op te stellen en te blijven communiceren over wat er met mij gebeurt van binnen. Vaak blokkeer ik als ik erover probeer te praten.
  • Tijdens therapiesessies komen veel triggers ter sprake waardoor ik dissocieer en herbelevingen heb. Ik heb dan het gevoel de week te moeten overleven waarna we in de sessie erop met hetzelfde proces verdergaan.
  • Ik vraag me vaak af wanneer de traumatische herinneringen klaar zijn. Het lijkt alsof er geen einde aan komt. Dat maakt me wel eens moedeloos.
  • Als ik mezelf hoorde praten met een therapeut, had ik soms het gevoel dat ik loog. Terwijl ik ergens wel wist, dat wat er verteld werd wel degelijk mijn verhaal was.
  • Het is moeilijk om te accepteren dat ik DIS heb en daarom samen moet werken met de delen die er zijn.


  ‘Vertrouwen en veiligheid zijn thema’s die ik lastig vind.’

  • Hoewel ik al jaren in behandeling ben, ben ik nog steeds bang dat mijn therapeut me veroordeeld of uitlacht.
  • Ik vind het moeilijk om me kwetsbaar op te stellen, want ik ben bang dat mijn behandelaren dit tegen mij zouden kunnen gebruiken.
  • Ik heb me zo vaak onbegrepen gevoeld door therapeuten en begeleiders, dat ik het moeilijk vind om nog iemand te vertrouwen.
  • Het duurt lang voordat ik een therapeut vertrouw, en ik heb inmiddels veel therapeuten gehad. Met elke nieuwe therapeut moet ik weer een band opbouwen, dat vergt veel van me. 
  • Toen ik veilige hechting begon te leren bij mijn hulpverlener was dit beangstigend en zwaar voor mij, want het was onbekend en onvoorspelbaar.
  >> Lees hier een selectie van de antwoorden <<

  Wat is het lastigste aan het volgen van behandeling?

  “Niet elke psycholoog/psychiater weet wat DIS inhoudt, hierdoor werd mij aangeraden om niet te dissociëren. Als ik dan toch dissocieerde riep de behandelaar mijn naam en zei dat ik ‘hier’ moest blijven.”


  - iemand met DIS

  “Bijna 25 jaar lang is me in therapie verteld dat ik de stemmen moest negeren omdat ze niet echt bestaan. Nu moet ik leren om ze te erkennen en met ze samen te werken, terwijl ze mij de meest vreselijke dingen toewensen. Ik weet dat het moet, maar het lukt me (nu nog) niet.”


  - iemand met DIS

  “De traumatherapie vond ik het zwaarst. Ik was er de dagen erna lijfelijk beroerd van.”


  - iemand met DIS

  “Omdat bij mij de DIS anders werkte dan wat ik las in de beschikbare psycho-educatie hebben mijn therapeut en ik samen erg moeten zoeken naar wat wel werkte. De delen die ik ontwikkeld heb zitten in verschillende lagen in mijn interne systeem en ik kon absoluut geen overzicht krijgen over 'alle delen'. Als ik getriggerd was voelde ik delen vanuit al die lagen, maar ik kon ze niet bereiken. Ik voelde me daardoor zelfs binnen de ‘groep’ mensen met DIS eenzaam en anders. Ik heb ook vaak getwijfeld of ik het dan wel had.”


  - iemand met DIS

  “Wat ik het moeilijkst vind aan behandeling is dat het zo langzaam gaat. Ik wil verwerken en verder met mijn leven maar ik kom niet door mijn automatische vermijding heen en dat is frustrerend.”


  - iemand met DIS

  “Omdat ik wil blijven werken pas ik niet in het plaatje voor begeleiding terwijl ik dat eigenlijk wel nodig heb. Ik zou het heel fijn vinden als er een vorm van begeleiding zou komen voor mensen die voor de ‘maatschappij’ een normaal leven hebben en die behalve met betrekking tot de DIS hun mannetje wel staan.”


  - iemand met DIS

  “Toen ik met mijn huidige therapeute voldoende veiligheid had gevonden om te vertellen over het verleden hoopte ik dat er een last van me af zou vallen. In plaats daarvan blijkt er daaronder vaak nog een nieuwe laag herinneringen te zijn. Dat maakt me moedeloos en angstig, want het lijkt nooit te stoppen.”


  - iemand met DIS

  “Vertrouwen is voor mij een moeilijk thema: vanuit overleving houd ik afstand, pas ik mezelf aan en probeer ik vooral niet lastig te zijn. Dat maakt het ingewikkeld om een band op te bouwen met een therapeut. Het kost veel tijd om te leren dat hechting oké is.”


  - iemand met DIS

  “Het lastigste vind ik het om elke week hetzelfde door te maken: getriggerd worden, overstuur raken, herbelevingen krijgen en switchen en dan na een uurtje weer naar huis moeten.”


  - iemand met DIS

  “Het moeilijkste vond ik het om:

  • de therapeuten deelgenoot te maken van wat er van binnen speelt.”
  • schaamte en verdriet te voelen.”
  • terug te gaan naar de herinneringen en ze te herbeleven en te verwerken.”
  • me hardop uit te spreken; in het begin schreef ik daarom veel op en durfde ik de moeilijke dingen amper te zeggen.”
  • na de behandeling in een leeg huis thuis te komen.”
  • te accepteren dat het is zoals het is. Ik heb dat lang geprobeerd uit de weg te gaan.”


  - mensen met DIS

  “Ik kan zelf wel behandeling en begeleiding willen, maar ik kan er niet omheen dat er ook nog 'anderen’ in mijn hoofd zijn die daarover hun eigen denkbeelden hebben.”


  - iemand met DIS