DIS is me

Metafoor van de Vuist

Overlevingsmechanismen bij dissociatieve delen

De metafoor van de Vuist kan een leidraad zijn voor mensen met vroegkinderlijk trauma (en hun therapeuten) om te onderzoeken hoe de binnenwereld zich heeft gevormd. Welke lichamelijke sensaties, gedachten en emoties passen er bij de verschillende overlevingsmechanismen? Hoe komt het dat sommige delen zo met elkaar in conflict zijn?


De Metafoor blijkt in de praktijk ook voor naasten een verhelderende uitleg over overlevingsmechanismen en dissociatieve delen.


De tekst en tekeningen zijn gebaseerd op de eigen ervaringen van mensen met DIS en op de theorie van structurele dissociatie zoals onder andere beschreven door Janina Fisher in het boek Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma. Het is gedrukt op stevig papier zodat het lang mee gaat.


Christel Kraaij over de metafoor van de Vuist:

Het is persoonlijk en concreet. Daardoor komt het echt binnen en is het ook wel confronterend, heb ik de indruk. Het is een sterk hulpmiddel in de praktijk, gebaseerd op de theorie van structurele dissociatie, die veel herkenning en erkenning geeft.”

– Christel Kraaij, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, medeoprichter en directeur van Centrum voor Transitie


Inmiddels in de tweede, herziene versie uit. Klik hier om het filmpje met enkele inkijkpagina's af te spelen of te downloaden.