DIS is me

Logo, naam en rechtsvorm

Over het logo van 'DIS is me'


Het hebben van ten minste twee persoonlijkheidsdelen is het belangrijkste kenmerk van de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Ditzelfde geldt voor mensen met de vorm van AGDS waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren. Daarom zie je in het logo aan de buitenkant twee gezichten die op elkaar lijken, en aan de binnenkant verschillende vogels.


Door de buitenwereld wordt het meestal niet gemerkt dat iemand delen heeft. Toch krijgen mensen met DIS/AGDS weleens te horen dat ze zich anders dan anders kunnen gedragen. Soms komt dit doordat er verschillende delen meedoen in het dagelijks leven.


Veel mensen met DIS/AGDS ervaren dat er van binnen delen zijn, voor de een is dit duidelijker dan voor de ander. Dit kun je vergelijken met hoe je vogels kunt spotten in de natuur. De ene keer herken je een vogel aan zijn lied. Een andere keer hoor je bladeren ritselen en zie je een flits van kleur. Of je vindt een veer, waardoor je weet: deze vogel moet hier geweest zijn.


De veren in het logo laten zien dat verschillende delen contact kunnen hebben met elkaar. Naast de individualiteit is er een mate van gezamenlijkheid: alle delen zijn onderdeel van dezelfde persoon. Dit wordt door iemand met DIS(/AGDS) niet altijd zo ervaren. Het is toch zichtbaar in het logo, om te wijzen in de richting van herstel.


Er kan, bijvoorbeeld door behandeling, tussen de delen van binnen steeds meer besef groeien van elkaars bestaan. De delen kunnen op den duur beginnen samen te vloeien tot de ene persoon die ze al die tijd al waren. Dat begint met het stapje voor stapje ontwikkelen van wederzijdse empathie en samenwerking. Zodat de last uiteindelijk minder zwaar wordt, omdat de delen niet meer ieder zo alleen zijn.Over de naam 'DIS is me'


This is me (Nederlands: Dit ben ik)

De naam van het project DIS is me is geïnspireerd op het nummer This is me, de titelsong van de musical The Greatest Showman.


Het lied gaat over het overwinnen van de schaamte voor je gebrokenheid als je veel hebt meegemaakt. Het gaat over gezien durven worden en ontdekken dat er een plek is voor jou in deze wereld.


“I know that there’s a place for us

for we are glorious.”

(“Ik weet dat er een plek is voor ons,

want we zijn zijn prachtig.”)


We willen je graag voorstellen aan Keala Settle. In het filmpje hierna zie je hoe zij This is me voor het eerst live zingt en presenteert aan de regisseur en crew van The Greatest Showman. Ze vertelt dat ze tijdens het oefenen niet achter haar veilige muziekstandaard vandaan wilde komen, maar het hier toch deed; een emotioneel moment.

What’s in a name?

De reacties op de naam van DIS is me zijn overwegend enthousiast, een enkeling heeft een kanttekening geplaatst zoals: ‘Ik héb DIS, maar ik bén toch juist niet mijn diagnose?’. Daar zijn we het als projectteam uiteraard helemaal mee eens. De naam DIS is me is echt alleen bedoeld als woordspeling.

Over de rechtsvorm van 'DIS is me'

De actieve projectperiode (februari 2022 - juni 2023) van DIS is me is afgelopen. Tijdens deze periode werd DIS is me vormgegeven door heel veel bijdragers van ervaringen, door vrijwilligers en financieel door Socialrun en donateurs. Anne Lagemaat was vrijwillig projectleider. En dat blijft ze: samen met andere vrijwilligers geeft ze vorm aan de initiatieven die het project opvolgen, zoals de vertaling naar het Engels en het maken en uitgeven van het papieren boek. Aan dat laatste zitten wel wat meer haken en ogen dan aan het online project, daarom is de rechtsvorm van DIS is me in januari 2024 veranderd.


'Wat is DIS is me?'

Bovenstaande vraag werd sinds de start van het project in februari 2022 vaak gesteld. Het antwoord: een vrijwillig project, een initiatief, iets wat met heel veel mensen samen tot stand gebracht is. En dat is het nog steeds, maar daarnaast is DIS is me op 24 januari jl. door Anne Lagemaat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eenmanszaak. Administratief gezien is dit de eenvoudigste manier om te voldoen aan de wet- en regelgeving die te maken heeft met het verkopen van een boek. Anne zelf noemt DIS is me: Een passieproject met een KvK-nummer.


Doel en activiteiten van DIS is me

Het doel van DIS is me blijft hetzelfde als tijdens de actieve projectperiode en is tweeledig. Het eerste doel is dat zoveel mogelijk mensen iets nieuws te weten komen over het leven met DIS/AGDS. Het tweede, net zo belangrijke doel, is dat mensen met DIS/AGDS en naasten (h)erkenning vinden en zich meer gehoord, gezien en/of minder alleen zullen voelen.

De activiteiten van DIS is me zijn erop gericht om materiaal te ontwikkelen op basis van de anonieme ervaringen van een grote groep mensen met DIS/AGDS en naasten. Het materiaal wordt gemaakt voor mensen met DIS/AGDS en naasten en voor gebruik in voorlichting, therapie (psycho-educatie) en (na-)scholing over DIS/AGDS.

Iedereen mag het materiaal van DIS is me gebruiken, rekening houdend met de licentie (onderaan de pagina of voorin het boek te raadplegen). DIS is me is niet verantwoordelijk voor de manier waarop het materiaal wordt ingezet.


Uitgangspunten van het boek van DIS is me

De digitale publicatie is samen met heel veel mensen, met hulp van subsidie en donaties, vrijwillig tot stand gebracht. De opbrengst van het papieren boek van DIS is me komt dan ook helemaal ten goede aan het vrijwillig beschikbaar houden van het boek en het andere materiaal van DIS is me. Daarbij kun je denken aan websitebeheer, maar ook aan alles wat komt kijken bij het zelf maken en in eigen beheer uitgeven van een boek: vormgeving, tekstbewerking, inkoop en opslag van boeken en verzendmaterialen, verkoop (webshop), communicatie, verpakking, verzending, financiële planning, boekhouding enz.


Voorlichting en advies

Naast het vrijwillige werk voor DIS is me dat hierboven beschreven staat, geeft Anne onder hetzelfde KvK-nummer workshops/gastcolleges en advies, dit doet ze onder de handelsnamen Anne Lagemaat en Access to Experience.


Heb je vragen over de rechtsvorm van DIS is me, dan kun je Anne bereiken via LinkedIn of via anne.lagemaat@dis-is-me.nl.