Project DIS is me

Op deze pagina staan ervaringen van mensen met de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Kijk dit korte filmpje of lees dit artikel over DIS.


Ieders ervaring met DIS is anders, geen verhaal is hetzelfde.

Ook mensen met AGDS kunnen zich herkennen in deze ervaringen. Lees de Bijsluiter bij deze gebundelde ervaringen.

Themavragen

We hebben aan mensen met DIS een aantal vragen voorgelegd en gekeken naar overeenkomsten en verschillen binnen de antwoorden. Hieronder zie je hoe de antwoorden op de meerkeuzevragen verdeeld waren. Scroll naar beneden om naar de antwoorden op de open vragen te gaan.


De vragen van dit thema werden beantwoord door 56 mensen met DIS.


Meerkeuzevragen


Hoe ziet herstel van DIS eruit voor jou?


Van de gegeven antwoordopties werd het accepteren van zichzelf (en de eigen delen) het meest gekozen (28%). Het geïntegreerd voelen en het verwerkt hebben van de trauma’s werden daarna het vaakst aangegeven als tekenen van herstel (beide 12%). Bij de optie ‘anders’ werd vaak een combinatie van factoren beschreven en werden daarnaast benoemd als componenten van herstel: meer regie, minder lijdensdruk, meer samenwerking tussen de delen, beter lichamelijk functioneren en geen tijd meer kwijt zijn. Hieronder staan enkele antwoorden die bij ‘anders’ gegeven werden.


“Ik voel een balans tussen mijn binnen- en buitenwereld, waardoor ik bewuster keuzes kan maken in het dagelijks leven en daar zelf de regie over voer.”


“Ik ben vrij van oude boodschappen en trauma’s bepalen niet meer mijn dagelijks leven.”


“Ik zou kiezen voor: Ik voel me geïntegreerd. Toch kom ik er in de loop van mijn proces achter dat het niet persé mijn einddoel is om me geïntegreerd te voelen. Ik merk steeds meer dat het een heel mooi doel is om een leefbaar leven te leiden, dat als leven voelt in plaats van overleven, in goede samenwerking met elkaar van binnen.”

Welke activiteiten dragen bij aan jouw herstel?


Behandeling werd van alle antwoorden door de meeste mensen gekozen (50%). Daarnaast bleken creatieve activiteiten (21%), omgaan met dieren (21%) en in de natuur zijn (18%) voor veel mensen herstelbevorderend. Onbedoeld was het bij deze vraag helaas niet mogelijk meerdere antwoorden te geven. Bij ‘anders’ werd meestal een combinatie van antwoordopties beschreven. Deze hebben we opgeteld bij de bestaande antwoordopties. Andere activiteiten die genoemd werden zijn: iets doen voor iemand anders, spiritualiteit/gebed, in de maatschappij meedraaien en moederschap/gezin. Hieronder staan twee citaten.


“Druk verminderen in mijn dagelijks leven, geen deadlines en vooral tijd en rust om dat te doen wat in mijn leven nodig is.”


“Voor mij staan alle bovenstaande punten in verbinding met elkaar en zijn daarmee ondersteunend aan mijn herstelproces. Ik zou er wel ook moederschap aan toevoegen.”

Open vragen


We stelden ook drie open vragen. Klik op een vraag om naar de pagina te gaan.


Blog van iemand met DIS


De roze boog


In therapie had ik geleerd dat het in het heden anders is dan vroeger. Ik zag steeds vaker het verschil tussen vroeger en nu. Vroeger was ik een hulpeloos kind, nu niet meer. Vroeger kon er vaak onverwachts iets heel naars gebeuren, nu niet meer. Vroeger kon ik er bovendien niks tegen doen als er iets met me gebeurde, nu wel.

Lees het hele blog...