DIS is me

Privacy Beleid

Lees hieronder het privacy beleid, of download hier het privacy beleid.

 

In dit Privacybeleid informeert DIS is me (hierna:  “DIS is me”,  “wij” of  “ons”) jou over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.

 

1. Over DIS is me

 

Anne Lagemaat, eigenaar van DIS is me, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). DIS is me is gevestigd aan het Staten van Hollandplein 4, 4131 ZH, Vianen UT (geen bezoekadres). Voor vragen over ons Privacybeleid kun je een e-mail sturen naar info@dis-is-me.nl.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze klanten, dan wel bezoekers en gebruikers van onze website en mensen die ons e-mailen of ingeschreven staan op de nieuwsbrief. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over aankopen en gegevens over welke nieuwsbrief je wilt ontvangen. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van de website van DIS is me, toegang tot een webformulier om je in te schrijven en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind je in ons Cookiebeleid, dat je links onderin je scherm kunt raadplegen door op het koekje te klikken.

 

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing):

 • Naam, adres, woonplaats
 • Bezorgadres, factuuradres
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Gekochte producten
 • Bank- en betaalgegevens indien jij een aankoop doet
 • Klantstatus
 • Websitebezoek en klikgedrag
 • Gegevens over je computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • IP-adres


Om onze website te verbeteren, maken we gebruik van de cookies van Google Analytics, met wie we een bewerkersovereenkomst hebben. We delen geen persoonsgegevens met Google. We verheimelijken de laatste acht cijfers van IP-adressen. Verder maken we geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. deze cookies.

 

Om je goed van dienst te kunnen zijn, kun je DIS is me bereiken via e-mail, social media en voor sommige doeleinden telefonisch. We kunnen een aantekening maken van gesprekken die we met je voeren, zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 

Om onze producten en diensten op een goede en effectieve manier te kunnen leveren verwerken wij jouw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waardoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;
 • het beheren van klantgegevens;
 • verzending van: nieuwsbrieven (als je je hiervoor hebt ingeschreven), informatie over bestellingen en donaties en overige (noodzakelijke) informatie vanuit DIS is me;
 • uitvoering van analyses;
 • om contact met je te houden en je vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld via telefoon, WhatsApp, e-mail of (persoonlijke berichten via) social media;
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

 

4. Grondslag van de verwerking

 

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van DIS is me is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van de aankoopovereenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je een product niet kunt bestellen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

 

Aankoopovereenkomst: om een aankoop die via onze website wordt gedaan aan jou te kunnen leveren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken: denk aan NAW-gegevens, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorggegevens.

 

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

 

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

 

5. Aan wie verstrekt DIS is me persoonsgegevens?

 

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden om misbruik, fraude en oneigenlijk gebruik te voorkomen en tegen te gaan. Wij verstrekken verder alleen persoonsgegevens aan andere derden nadat wij jouw voorafgaande toestemming hebben gekregen.

 

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker is bijvoorbeeld een logistieke dienstverlener die jouw bestelling bij de postbezorger aanlevert of een e-mailmarketing-softwarebedrijf dat de verzending van e-mails faciliteert.

 

Wij ‘verkopen’ jouw persoonsgegevens nooit. Een derde partij mag jouw gegevens niet zonder jouw toestemming voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor jouw gegevens (denk aan de verwerking van de betaling door jouw bank, of de verzending van jouw pakket door de postbezorger).

 

6. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

 

DIS is me probeert zoveel mogelijk jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken. Soms is dat niet mogelijk.

 

Wij proberen jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

7. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

 

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Ook kun je soms bezwaar maken of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.

 

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt inzien of aanpassen, kun je ons daarover een e-mail sturen. Wij kunnen je vragen om je eerst te identificeren.

 

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij zullen dan beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens namelijk niet verwijderen omdat wij deze moeten bewaren voor fiscale of andere wettelijke verplichtingen.

 

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen reclame: Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

 

Beperken: je kunt een verzoek indienen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

 

Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of beperking indienen bij Anne Lagemaat, via info@dis-is-me.nl.

 

8. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

 

Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.

 

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

 

Als jij bijvoorbeeld een aankoop hebt gedaan, kan dat betekenen dat wij bepaalde persoonsgegevens een tijdlang moeten bewaren voor onze administratie. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. Zodra we jou als inactieve klant aanmerken, of als je eerder een verzoek tot verwijdering doet, zullen wij jouw persoonsgegevens waar mogelijk verwijderen of anonimiseren.

 

10. Vragen of klachten?

 

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je dat laten aan Anne Lagemaat, via info@dis-is-me.nl. Wij helpen je graag verder. Mocht je een klacht hebben die wij niet voor je kunnen oplossen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.