Project DIS is me


AGDS & DIS

De overeenkomst is groter dan het verschil


AGDS = anders gespecificeerde dissociatieve stoornis

DIS = dissociatieve identiteitsstoornis 


AGDS en DIS worden vaak in één adem genoemd. AGDS wordt in de DSM-5 beschreven als een stoornis die veel overlap kan hebben met DIS. Het is namelijk een restcategorie: er zijn wel dissociatieve klachten, maar het beeld voldoet niet aan de criteria om een specifieke dissociatieve stoornis vast te stellen. Iemand met de diagnose AGDS kan dus last hebben bijna alle klachten die passen bij DIS, maar kan ook een andere ‘mix van klachten’ ervaren.


Binnen de context van DIS is me doelen we op AGDS waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren. Een aantal ervaringsdeskundigen met AGDS heeft aangegeven veel ervaringen van mensen met DIS te herkennen. Daarom hebben we besloten om binnen DIS is me aandacht te besteden aan AGDS.


Wat gaan we doen? (In het najaar)

  • Een ervaringsdeskundige zal op deze pagina vanuit haar eigen ervaring over AGDS vertellen. 
  • We gaan een speciale inputronde organiseren voor mensen bij wie AGDS is vastgesteld en die verdeeldheid ervaren.
  • Je zult vanaf nu her en der op de website verwijzingen naar AGDS tegenkomen, zodat steeds meer mensen met AGDS (zoals hierboven beschreven) zich kunnen herkennen in het projectmateriaal van DIS is me. 
  • AGDS wordt opgenomen in de publicatie, zodat deze zo breed mogelijk gebruikt kan worden. Als Op de website van Caleidoscoop staat een uitgebreid artikel over AGDS.

"Ik heb AGDS"


Heb jij AGDS en herken jij je in de ervaringen van mensen met DIS? Dan ben je niet de enige.


Voel je vrij om, overal waar DIS staat, te lezen: ‘AGDS, waarbij verdeeldheid van de persoonlijkheid wordt ervaren’.