Project DIS is me

Wie zijn wij?

Welkom in de keuken...


We geven graag een kijkje in de keuken van 'DIS is me'. Er zijn zoveel mensen betrokken bij het project, dat je de organisatie ervan wel kunt vergelijken met een nieuw restaurant:


  • De dagelijkse leiding en uitvoering ligt van begin tot eind in handen van de projectleider en het projectteam: zij ontwikkelen de recepten, staan wekelijks samen in de keuken en runnen de bediening.


  • Het restaurant is een zoete inval: vrijwilligers komen belangrijke hand en spandiensten doen en professionals komen nieuwsbrieven en flyers oppikken om te verspreiden binnen hun netwerk.


  • Met regelmaat nodigt het team ondersteuners en adviseurs uit voor een proeverijtje aan het aanrecht. Vanuit hun perspectief en ervaring denken deze professionals mee over nieuwe recepten of de praktische kant van de organisatie.


  • Daarnaast zijn er nog de financiële mensen die achter de schermen blijven, maar onmisbaar zijn.


Projectleider


Anne Lagemaat is begonnen met DIS is me naar aanleiding van haar eigen dissociatieve identiteitsstoornis (DIS): bijna niemand uit haar omgeving wist wat dat was. Ja, uit boeken en films, maar dat waren vaak hele rare verhalen.


Ook op LinkedIn en in de krant gaat het regelmatig over DIS, maar dan zijn er vooral behandelaars en wetenschappers aan het woord. En zo ontstond het idee voor DIS is me, een project waarin mensen met DIS zélf kunnen vertellen over hun ervaringen, op een manier die past bij het privacygevoelige onderwerp.


Anne is behalve voor DIS is me werkzaam als medisch secretaresse bij ggz-organisatie Care to Change. Ze heeft voorheen gewerkt als grafisch ontwerper en als redacteur van medische en educatieve publicaties.

Projectteam


Samen met de projectleider vormt het projectteam van ervaringsdeskundigen de drijvende kracht achter DIS is me. De teamleden hebben allemaal dezelfde wens: om de beeldvorming rond DIS op een positieve manier te beïnvloeden.


Vanuit het hele land komt het projectteam samen in een digitale ruimte waar kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan. Veel meer dan ‘mensen met een diagnose’ zijn dit mensen die elkaar aanvullen en versterken met hun talenten en professionele bagage.


De alternatieve teamfoto laat zien hoe het team in al haar veelzijdigheid een eenheid vormt.


Het team wil zoveel mogelijk mensen met DIS en naasten de gelegenheid geven om aan te haken bij het project en op die manier samen te vertellen over het leven met DIS.

Projectondersteuning


DIS is me wordt ondersteund door de Cliëntenraad van Altrecht. De cliëntenraad vindt het belangrijk in het kader van cliëntenbelangen om initiatieven te ondersteunen en op te zetten die bijdragen aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom denkt en helpt de cliëntenraad graag mee om DIS is me tot een succes te maken.

Adviseurs

Christel Kraaij


Christel is als adviseur verbonden aan DIS is me om op die manier bij te dragen aan meer bewustwording en minder stigmatisering van DIS.


Ditzelfde streeft ze na met haar publicaties en activiteiten op LinkedIn. Christel is docent en klinisch psycholoog, en sinds 2008 werkzaam bij verschillende specialistische centra gericht op de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Ze is initiatiefneemster en mede-oprichtster van Centrum voor Transitie, voor trauma-sensitieve behandeling, begeleiding en ontwikkeling. Ze geeft sinds 2015 les aan de Rinogroep over de behandeling van ernstige dissociatieve stoornissen.


Christel heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van dissociatieve stoornissen - in het bijzonder in de gevolgen van georganiseerd misbruik. 

Wieke Hensbroek


Wieke draagt het project DIS is me een warm hart toe.


Ze is beeldend therapeut in de specialistische ggz en sinds 2007 werkzaam bij verschillende expertisecentra gericht op de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.


Wieke is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met DIS en heeft veel ervaring in het werken met mensen die lijden aan de gevolgen van georganiseerd geweld.


Door middel van workshops en studiemomenten draagt ze bij aan het verspreiden van kennis over (beeldende therapie bij) complex trauma en dissociatie.

Annelies Gieling 


Annelies is betrokken bij DIS is me vanuit haar passie voor goede zorg aan mensen met complexe problematiek.


Als intaker en behandelaar heeft ze in de loop der jaren veel gewerkt met mensen met onder andere hechtings- en traumaproblematiek.


Annelies is oprichter en huidig bestuurder behandelzaken van ggz-instelling Care to Change, waar vanuit het multidisciplinaire gedachtegoed verbale en non-verbale therapie worden gecombineerd.

Mensen die kampen met complexe en dissociatieve problematiek blijken in de praktijk veel baat te hebben bij individuele lichaamsgerichte, muziek-, drama-, beeldende en/of danstherapie.

Samenwerking


Om ook Vlaamse mensen met DIS(/AGDS) te betrekken bij het project werken we samen met Bethina Junggeburt. Uit deze samenwerking kwam een pagina over DIS is me in Vlaanderen voort, met onder andere een Vlaams projectfilmpje en een gezamenlijk webinar over DIS/AGDS in Vlaanderen.


DIS is me werkt(e) verder samen met onder andere #ikbenOpen en Caleidoscoop, organisaties die elk binnen hun eigen aandachtsgebied doelen nastreven die overlap hebben met de doelen van DIS is me. Deze samenwerkingen zijn dan ook gebaseerd op het principe van kruisbestuiving: we versterken elkaar.


#ikbenOpen is tot en met september 2022 een ervaringsdeskundige werkplek geweest die mentale gezondheid in Nederland bespreekbaar maakte.


Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis: www.caleidoscoop.nl.


Daarnaast is DIS is me met een aantal kanalen te gast in de discordserver Trauma & Dissociatie. Dit is een server voor mensen met DIS/DSNAO(AGDS) of CPTSS. We zijn hier te gast om mensen zonder officiële DIS-diagnose toch de gelegenheid te geven anoniem ervaringen te delen over de projectthema's. Kijk voor meer informatie op de website van Trauma & Dissociatie.


'DIS is me' en de discordserver van Trauma & Dissociatie zijn twee zelfstandige initiatieven. 'DIS is me' draagt geen verantwoordelijkheid voor de discordserver en vice versa.


Voor specifieke onderdelen van het project werkte DIS is me samen met verschillende organisaties. Zo was Anne van den Ouwelant van Trauma Company betrokken bij het maken van de video’s over gefragmenteerde herinneringen (bij DIS). Met Stichting Project Speak Now werd de kaart 'Wat helpt bij triggers?' ontwikkeld. Voor het verzamelen van ervaringen van mensen met DIS/AGDS en een achtergrond van transgenerationeel georganiseerd geweld (TGG) werkte DIS is me samen met Kenniscentrum TGG en Spotlight.

Andere organisaties


DIS is me werkt samen met verschillende organisaties en (ggz)instellingen. Dit dient twee doelen:


  1. Het projectmateriaal zo breed mogelijk verspreiden, zodat zoveel mogelijk mensen iets meer te weten komen over het leven met DIS.
  2. Zoveel mogelijk mensen met DIS en hun naasten de gelegenheid te geven om bij te dragen aan het project.


Verschillende cliëntenraden, ggz-instellingen, belangenorganisaties en studieverenigingen hebben aangegeven het project graag bij hun achterban onder de aandacht te willen brengen. Ditzelfde geldt voor een groeiende groep individuele ggz-professionals, docenten van hoger onderwijs, ervaringsdeskundigen, forums voor lotgenotencontact en mensen die zich via sociale media inzetten voor openheid over mental health.


Schuif jij binnenkort bij ons aan?

Zie jij binnen jouw persoonlijke of professionele netwerk mogelijkheden om DIS is me onder de aandacht te brengen? Of ben je betrokken bij zorg, (na)scholing of voorlichting en zie jij daarin gebruik voor het projectmateriaal? Dan komen we graag in contact. Voel je vrij om ons een mailtje te sturen: info@dis-is-me.nl.