Project DIS is me

Het logo van DIS is me

Het hebben van ten minste twee persoonlijkheidsdelen is het belangrijkste kenmerk van de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Daarom zie je in het logo aan de buitenkant twee gezichten die op elkaar lijken, en aan de binnenkant verschillende vogels.


Door de buitenwereld wordt het meestal niet gemerkt dat iemand delen heeft. Toch krijgen mensen met DIS weleens te horen dat ze zich anders dan anders kunnen gedragen. Soms komt dit doordat er verschillende delen meedoen in het dagelijks leven.


Veel mensen met DIS ervaren zelf wel dat er van binnen delen zijn, voor de een is dit duidelijker dan voor de ander. Dit kun je vergelijken met hoe je vogels kunt spotten in de natuur. De ene keer herken je een vogel aan zijn lied. Een andere keer hoor je bladeren ritselen en zie je een flits van kleur. Of je vindt een veer, waardoor je weet: deze vogel moet hier geweest zijn.


De veren in het logo laten zien dat verschillende delen contact kunnen hebben met elkaar. Naast de individualiteit is er een mate van gezamenlijkheid: alle delen zijn onderdeel van dezelfde persoon. Dit wordt door iemand met DIS lang niet altijd zo ervaren. We maken dit toch zichtbaar in het logo, om te wijzen in de richting van herstel.


Er kan, bijvoorbeeld door behandeling, tussen de delen van binnen steeds meer besef groeien van elkaars bestaan. De delen kunnen op den duur beginnen samen te vloeien tot de ene persoon die ze al die tijd al waren. Dat begint met het stapje voor stapje ontwikkelen van wederzijdse empathie en samenwerking. Zodat de last uiteindelijk minder zwaar wordt, omdat de delen niet meer ieder zo alleen zijn.


Het logo werd ontworpen door Anne Lagemaat (projectleider).