Project DIS is me

Deel je ervaringen

Inputronde voor mensen met DIS/AGDS en een achtergrond van transgenerationeel georganiseerd geweld (TGG)

We vermoeden dat de ervaringen van mensen met DIS en een achtergrond van TGG kunnen verschillen van de ervaringen van mensen met AGDS/DIS zonder die achtergrond. Tijdens gesprekken met mensen met DIS en hulpverleners is het idee ontstaan hierover een kleine inputronde te organiseren. Deze inputrondes is net als alle eerdere inputrondes van DIS is me volledig anoniem.


Let op: als je zelf te maken hebt gehad met transgenerationeel georganiseerd geweld, dan kan deze pagina triggerend zijn om te lezen. De tekst gaat verder onder de foto.

Samenwerking

Om zoveel mogelijk mensen met een achtergrond van TGG te bereiken, organiseren we deze inputronde in samenwerking met Kenniscentrum TGG en Stichting Spotlight. Kenniscentrum TGG heeft als doel de erkenning voor en hulpverlening aan overlevers van TGG maatschappijbreed te bevorderen. Stichting Spotlight behartigt de belangen van mensen die te maken hebben (gehad) met TGG.


Wat is TGG?

TGG houdt in: het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen - variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen - op fysiek, psychisch, seksueel en emotioneel vlak, meestal in groepsverband. Lees een uitgebreidere definitie op de website van Kenniscentrum TGG.


Doel van deze inputronde

We hopen mensen met een achtergrond van TGG enige (h)erkenning te kunnen bieden door hun anonieme ervaringen te verzamelen en te delen. De vragen gaan niet over de traumatische ervaringen zelf, maar over de weg naar herstel, wat zou kunnen helpen om erover te (gaan) praten en de interactie met de omgeving/de maatschappij.


Praktische informatie
Deze inputronde is alleen bedoeld voor mensen met AGDS of DIS die te maken hebben (gehad) met TGG en staat open tot en met 31 december 2022. Er worden geen gegevens verzameld anders dan de door jou gegeven antwoorden.

Dit zijn de vragen

We stellen twee open vragen en één meerkeuzevraag. Op het online formulier kun je deze vragen beantwoorden en als je wilt voorbeelden geven. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden, maar het mag natuurlijk wel.


1. Wat heb jij gemerkt van de invloed van TGG op het volgen van therapie of anderszins op je weg naar herstel? 


  2. Welke van de onderstaande uitspraken herken jij?

  Meerdere antwoorden mogelijk. Je kunt ook zelf een ervaring toevoegen over TGG in interactie met je omgeving/de maatschappij.

  • Binnen de reguliere behandeling/psycho-educatie voor AGDS/DIS is er geen of weinig aandacht voor TGG.
  • Ik kan in mijn omgeving niet over mijn TGG-ervaringen praten vanwege het grote taboe dat erop rust.
  • Overal waar ik aanklop, ook bij grote instanties, word ik niet geloofd als ik vertel over mijn ervaringen met TGG.
  • Ik weet niet wie ik kan vertrouwen (al dan niet door mijn TGG-ervaringen).
  • Ik weet vanuit mezelf niet goed wat ik erover kan/mag/wil zeggen of uitleggen over het TGG-aspect van mijn achtergrond.
  • Als mijn omgeving mijn TGG-achtergrond erkent heb ik zelf sterk de neiging om het te ontkennen.
  • Ik ben bang voor de gevolgen als ik iets over mijn ervaringen met TGG zou delen met mijn omgeving.
  • Anders, namelijk:...


  3. Wat heeft jou geholpen, wat helpt jou, of wat zou jou kunnen helpen om over jouw ervaringen met TGG te praten?


  Je kunt de vragen alleen anoniem invullen. Er worden geen gegevens verzameld behalve jouw antwoorden. Klik op de blauwe knop hieronder om naar het online formulier te gaan.

  De vragenlijst pauzeren


  Het is helaas niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds te pauzeren, omdat we daarvoor gegevens zouden moeten opslaan van gebruikers. Sommige mensen kost het veel inspanning om alle vragen in één keer in te vullen. Als dat voor jou geldt, zou je de antwoorden op de open vragen in je eigen tempo voor jezelf alvast op kunnen schrijven. En als je voorbeelden zou willen geven, kun je daar ook alvast een aantekening van maken. Daarna kun je ze in het online formulier invullen/plakken.